رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۶۳۶ : عقل را جزئی و کلّی فرق نیست

عقل را جزئی و کلّی فرق نیست
خانه‌اش را سر به سر آتش کنید
هستِ انسان کی رسد در نیستی؟
در ره مستی بباید غش کنید
پیمایش کتاب