رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۶۳۷ : حرف ما چون صوفیان طامات نیست

حرف ما چون صوفیان طامات نیست
حرف بودا و عزی و لات نیست
حرف ما پیوسته جاری از خداست
یک دمی صافی و یک دم مات نیست
پیمایش کتاب