رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۶۳۸ : بیا ای عشق و جانم زیر و رو کن

بیا ای عشق و جانم زیر و رو کن
بیا و جان من همچون سبو کن
چنین باشد دعای عشق بازان
چنین با حضرت دل گفتگو کن
پیمایش کتاب