رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۶۳۹ : خدا را خانه‌ای از عشق برساز

خدا را خانه‌ای از عشق برساز
خلایق را از این خانه خبر ساز
در این خانه‌ی خورشید بگشا
بتاب و کار و بارت مختصر ساز
پیمایش کتاب