رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۶۴ : اگر به مسند نهان دوباره تکیه برزنم

اگر به مسند نهان دوباره تکیه برزنم
قسم به جان عاشقم شب از میانه برکنم
به شرح نام و حرف جام که شد میانه در خرام
طلسم گور بشکنم، قدم به روح برنهم
پیمایش کتاب