رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۶۴۰ : جهانی رنج و ما هم سر به سر خوش

جهانی رنج و ما هم سر به سر خوش
جهانی آتش و ما بی خبر خوش
چو این فتّانگی ها از دم توست
بسوزد عالمی، ما مفتخر خوش!
پیمایش کتاب