رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۶۴۱ : امشب آیم سوی تو شهر نهان ای جان من

امشب آیم سوی تو شهر نهان ای جان من
ای دلم ای شاه من ای آب من ای نان من
امشب آیم که گشایم همه بند از دل و تن
ای جهان آرای من بر تاج سر ایوان من
پیمایش کتاب