رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۶۴۲ : اندیشه کن اندیشه ها آید تو را از ناکجا

اندیشه کن اندیشه ها آید تو را از ناکجا
آنگه همه اندیشه ها را وانه و با ما بیا
ای جان ما ای روح ما ای خواب ما مضراب ما
با ما بیا با ما بخوان اسرار و اصوات خدا
پیمایش کتاب