رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۶۴۴ : روی گشودی و جهان آب شد

روی گشودی و جهان آب شد
سجده نشین مست به محراب شد
واعظ ترسیده که بی عشق بود
خطبه رها کرد و به مضراب شد
پیمایش کتاب