رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۶۴۵ : صبح، خدا بر سر من باز شد

صبح، خدا بر سر من باز شد
صحبت او در دلم آغاز شد
دست مرا سوی قلم برد و باز
روز دگر از دم او ساز شد
پیمایش کتاب