رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۶۴۶ : کاشتن و کاشتن و کاشتن

کاشتن و کاشتن و کاشتن
نام تو هر لحظه برافراشتن
گوش ندادن به عتاب و خطاب
کار تو کردن، به تو دل داشتن
پیمایش کتاب