رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۶۴۸ : امام باده منم، بیا به مسجد من

امام باده منم، بیا به مسجد من
ببین پیاله پیاله خمار خمار خراب
بیا به خلوت خاصم که جای احبابست
ببین هزاره هزاره هزار هزار خراب
پیمایش کتاب