رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۶۴۹ : هان که رود هر چه که در دست هست

هان که رود هر چه که در دست هست
این دم و این خانه و این شکل پست
پیش تر از آن که به یغما روی
خود تو رها کن همه این دار و بست
پیمایش کتاب