رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۶۵ : بر پرنیان جانش بسیار دیده بستم

بر پرنیان جانش بسیار دیده بستم
گفتا که دیده بردار چون در میانه هستم
بر دار رفته بودم از دیدگان سرخش
فصل گداختن بود وندر میان نشستم
پیمایش کتاب