رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۶۵۱ : ای دل دیوانه ی بی های و هوی

ای دل دیوانه ی بی های و هوی
هر چه که داری سخن حقّ بگوی
بر در میخانه ی آوای عشق
حرف دل ار هست بگو بی وضوی
پیمایش کتاب