رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۶۵۲ : ای قلب شکستگان دم بیداری ست

ای قلب شکستگان دم بیداری ست
این وقت خوشی و این دم همکاری ست
ای نامه بران عالم بیهوشی
این وقت خدا، نه وقت مردمداری ست
پیمایش کتاب