رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۶۵۳ : رسوا شو و رسوا شو

رسوا شو و رسوا شو
از خلق زبون وا شو
از خواب مکان برخیز
در منزل بی جا شو
پیمایش کتاب