رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۶۵۴ : هست نگاه تو بلایی عظیم

هست نگاه تو بلایی عظیم
پنجره ی روح به جایی عظیم
رایحه ی عشق به خوابی غریب
معرکه ی نور و نوایی عظیم
پیمایش کتاب