رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۶۵۸ : بیا به مصدر جانم که وقت خواب رسید

بیا به مصدر جانم که وقت خواب رسید
بیا ببین که حجابم به التهاب رسید
بیا ببین که تبه شد هزار قرن سیه
سرم به ساز سماء و دلم به آب رسید
پیمایش کتاب