رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۶۶۰ : در پرده نشسته ام که جان باز رسد

در پرده نشسته ام که جان باز رسد
آن روح پز جهان آواز رسد
آنکس که همه فلک به انگشتر اوست
بر تخت دلم ستاره پرداز رسد
پیمایش کتاب