رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۶۶۲ : پرّنده و مستیم و خرابیم و خوشیم

پرّنده و مستیم و خرابیم و خوشیم
باریده ز افلاک صوابیم و خوشیم
بر باد خدائیم به جمعیّت روح
دیوانه و بی هیچ حجابیم و خوشیم
پیمایش کتاب