رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۶۶۴ : هر آن طفلی به انکار تو برخاست

هر آن طفلی به انکار تو برخاست
بدان ای دل گمان از دوست دارد
چنین با جبرئیل عشق گفتم
که هر برگی نشان از دوست دارد
پیمایش کتاب