رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۶۶۵ : عشق چه باشد به جز آوای دوست

عشق چه باشد به جز آوای دوست
نعره ی خاموش دل آسای دوست
تیغ کشیدن سر ارباب وهم
کشته شدن در دم یاسای دوست
پیمایش کتاب