رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۶۷ : دل بی پا و سر رنجش فزون شد

دل بی پا و سر رنجش فزون شد
اسیر ناکس احوالان دون شد
به کوی یار عمری منتظر ماند
چو او را دید هم آنی نگون شد
پیمایش کتاب