رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۶۷۰ : گرچه جمله بادها سویم مخالف می وزند

گرچه جمله بادها سویم مخالف می وزند
لیکن این دیوانه را سلطانی شهبادهاست
جلوه ی جام تو آتش می زند مردادها
موسقی نام تو کوبنده ی بیدادهاست
پیمایش کتاب