رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۶۷۱ : گرچه زمین خسّ و زمان خار ماست

گرچه زمین خسّ و زمان خار ماست
خلق گمان مایه ی آزار ماست
خدمت ما راست خدا را خداست
هیچ احدی نی به جز او یار ماست
پیمایش کتاب