رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۶۷۲ : نعره زدم دوش خدایا بیا

نعره زدم دوش خدایا بیا
سوی دلم سرخ قبایی رسید
آه دلم وای دلم وای من
آه خدایا چه خدایی رسید
پیمایش کتاب