رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۶۷۴ : از چه رویی این چنین با ما ضعیف؟

از چه رویی این چنین با ما ضعیف؟
یا برو یا باش دنیا را حریف
سر بر آور روح شو پرواز کن
حقّ نمی خواهد تو را زار و نحیف
پیمایش کتاب