رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۶۷۵ : آدمی از خاک و عاشق از فلک

آدمی از خاک و عاشق از فلک
عاشق آمد تا کند عالم الک
عاشق آمد از گلستان خدا
بی تمنّا، بی تضرّع، بی کلک
پیمایش کتاب