رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۶۷۷ : هر آن کس گم شد از خود نام بگرفت

هر آن کس گم شد از خود نام بگرفت
ورای حصر تن آرام بگرفت
هر آن کس این قفس بشکست آسود
ز سلطان حق حی کام بگرفت
پیمایش کتاب