رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۶۸۱ : عشق بیا عرصه بسی تنگ شد

عشق بیا عرصه بسی تنگ شد
هر سوی ما ولوله ی جنگ شد
عشق بیا راه ظفر باز کن
گوشه ی دل نوبت آهنگ شد
پیمایش کتاب