رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۶۸۳ : عطر تو در قاره ی جانم وزید

عطر تو در قاره ی جانم وزید
باز دلم دشت خدایی پرید
باز جهانم ز نو دیوانه شد
چون که تو را دید و ز دنیا برید
پیمایش کتاب