رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۶۸۴ : نام تو و جام تو دلدار من

نام تو و جام تو دلدار من
هر دو یکی باشد و در کار من
کار من و کار تو عشقست و بس
یار توام هر دم و تو یار من
پیمایش کتاب