رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۶۸۵ : صبح خدایی رسید

صبح خدایی رسید
وقت گُل و عطر و نور
بعد دو صد جنگها
حال زمان حضور
پیمایش کتاب