رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۶۸۶ : هر چه به جز عشق پشیمانی است

هر چه به جز عشق پشیمانی است
هر طلبی جز تو به ویرانی است
نام تو از فرق فلک ریخته ست
آه از این ره که به پیشانی است
پیمایش کتاب