رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۶۸۷ : به شبی چنین گدازان طربی عظیم باید

به شبی چنین گدازان طربی عظیم باید
سر و هیکلی فتاده ز می قدیم باید
به رهی چنین پر از خون که بَرَد ز روی مجنون
دل خسته از سیاهی به دلت لحیم باید
پیمایش کتاب