رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۶۸۹ : مست خواب هوشی و مدهوش گِل

مست خواب هوشی و مدهوش گِل
بر شو بر شو زین شب مخدوش گِل
بر شو از این کوچکی این کودکی
بر شو از شبخانه ی مفروش گِل
پیمایش کتاب