رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۶۹ : با عشق تو قعر آسمان ها رفتم

با عشق تو قعر آسمان ها رفتم
با مرگ به جانب جهان ها رفتم
در روح ز چرخ کهنه آزاد شدم
آن سوی زمان ها و مکان ها رفتم
پیمایش کتاب