رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۶۹۰ : قیامت در میان ابروان است

قیامت در میان ابروان است
به پا شو تا ببینی این چه جان است
هر آن چه قصّه ها از رستخیر است
در این پیمانه و از این میان است
پیمایش کتاب