رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۶۹۲ : وصل تو گنجینه ی اسرار عشق

وصل تو گنجینه ی اسرار عشق
وصل تو در گنجه ی اذکار عشق
وصل تو دیدار خدایان دور
وصل تو وصل دل و ابرار عشق
پیمایش کتاب