رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۶۹۳ : جلوه کند بر دو جهان جان تو

جلوه کند بر دو جهان جان تو
گر بشود قلب تو رهبان تو
چرخ به زیر آورد احسان تو
هفت فلک نیز به فرمان تو
پیمایش کتاب