رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۶۹۴ : با موسقی سحر به افلاک رسی

با موسقی سحر به افلاک رسی
در خانه‌ی ارواح طربناک رسی
یادش چو کنی سفیر معراج شوی
نامش چو بری بسان کولاک رسی
پیمایش کتاب