رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۶۹۵ : ملّت و مذهب نداند عاشقی

ملّت و مذهب نداند عاشقی
هر که از هر جا رسد او جان ماست
خانه ای دارد دل آن سوی فلک
مدخلش در حجره ی پنهان ماست
پیمایش کتاب