رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۶۹۶ : این کمترین عشق را

این کمترین عشق را
بر گیر و سوی خود کشان
ای جبرئیل جام ها
زان باده ها ما را چشان
پیمایش کتاب