رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۶۹۸ : جنگ چون باشد چنین جنگی خوشست

جنگ چون باشد چنین جنگی خوشست
این چنین چنگی و آهنگی خوشست
تو برون از خویش و با جان می روی
این چنین اقلیم و اورنگی خوشست
پیمایش کتاب