رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۶۹۹ : صبحست و غزل ز آسمان می بارد

صبحست و غزل ز آسمان می بارد
باران خدا ز کهکشان می بارد
صبحست و جهان خروش دیگر دارد
زیرا که ز خواب عشق جان می بارد
پیمایش کتاب