رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۷ : یارب این میخانه ها را در پناه خویش دار

یارب این میخانه ها را در پناه خویش دار
سالکان از باده مست و ساقیان درویش دار
زادروز باده چون پیمانه ها برخاستند
ساغر من از سر رحمت کمی در پیش دار!
پیمایش کتاب