رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۷۰ : ما خواب خداییم و خدا فارغ از این خواب

ما خواب خداییم و خدا فارغ از این خواب
چون تار که بنواخته شد بی زه و مضراب
ولله که عجب ساز و عجب شعر و عجب راز
نه مطرب و نه شاعر و نه باب و نه نوّاب
پیمایش کتاب