رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۷۰۲ : شغل من و دل یکی: نوکری جان تو

شغل من و دل یکی: نوکری جان تو
شغل یکی عشق و بس در ره آسان تو
نی احدی شد بری از شب نیلوفری
تا نشد او مشتری در ره پنهان تو
پیمایش کتاب