رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۷۰۳ : عاشقان بیرون روند از روزنی

عاشقان بیرون روند از روزنی
چون بگیرد شعله های بی منی
عاشقان را عشق بیرون از تن است
نکته گیری ای رفیق روشنی؟
پیمایش کتاب